fredag den 22. november 2013

TIGER LILY OUTFIT

















Hoodie - H&M, jacket - vintage, leggings - vintage, t-shirt - vintage, necklace - vintage & boots - Ebay